Oferta

W ramach prywatnej praktyki zajmuję się konsultacjami psychologicznymi oraz psychoterapią dorosłych (indywidualną i par), młodzieży i dzieci. 

Konsultacje psychologiczne mogą być okazją do zasięgnięcia przez zgłaszającą się osobę czy parę profesjonalnej porady w związku z sytuacją kryzysową, trudnościami, problemami czy dylematami. Konsultacje mogą też służyć wstępnemu rozeznaniu natury trudności, problemów czy objawów, z którymi mierzy się i zgłasza pacjent czy pacjentka – oraz zarysowaniu diagnozy. Tym samym mogą być etapem poprzedzającym podjęcie psychoterapii. W przypadku zgłoszenia się rodziców zaniepokojonych tym, co przeżywa ich dziecko, konsultacje z rodzicami poprzedzają konsultacje dziecka.  

Psychoterapia jest procesem leczenia toczącym się w ramach tak zwanego settingu: uzgodnionych między psychoterapeutą a pacjentem lub pacjentką celów, częstotliwości sesji (jedna lub dwie w tygodniu), metody pracy i paradygmatu, na którym się opiera.